Opdatering i forhold til Corona
Club: Randers Volleyballklub
Published by: Randers Volleyballklub
Date: 8/18/2020 9:16:51 PM
Category: General
     

Kære alle.

Den første uge er gået og alle hold er efterhånden kommet i gang igenefter coronapausen. Derfor kommer der her en kærlig reminder fra klubbensbestyrelse omhandlende de gældende retningslinjer fra Volleyball Danmark, samthvordan vi som klub kan efterkomme disse på bedst mulig vis. Derudoveropfordrer vi naturligvis også til, at man som privatperson følgerSundhedsstyrelsens anbefalinger samt installerer "Smittestop"-app'enpå sin mobiltelefon.

De seneste retningslinjer fra DIF, DGI og volleyballforbundet kan findesher:
http://volleyball.dk/index.php/nyheder/nyhedsarkiv/item/2560-covid19-opdaterede-retningslinjer-for-volleyball-og-beachvolleyball
Vi opfordrer alle til at orientere sig i dem, så vi alle har sammeforståelse og udgangspunkt for fællesaktiviteter.

Som klub stiller vi særligt skarp på disse to punkter:
- "Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrigekontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittesfør og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten."
- "Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteterbenyttes rekvisitter, anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personligerekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed pårengøring af fælles kontaktflader."

Det vil altså sige, at man før afslutningen på holdets træningstid skalhave sprittet bolde, net, stolper, antenner samt andre benyttede rekvisitteraf. Boldvogne skal også sprittes af - og smid ikke bolde i vognen, som ikke erafsprittet forinden.
Derudover vil der i forbindelse med afholdelse af hjemmekampe være brugfor yderligere afspritning. Det omhandler dommerbord, styringspult tilpointtavle, computer samt ledning, dommerstol, røde puder, udskiftningsskiltesamt stole til både spillere og tilskuere.
Klubben sørger for, der er spritservietter til rådighed og opfordrer alletil at hjælpe os med at holde øje med, at vi ikke løber tør.

Vi opfordrer ydermere til at man som hold tager en snak om, hvorledes mankan efterkomme de øvrige retningslinjer angående afstand, nærkontakt mm., sådet derved bliver en sikker og god træning for alle.

Som bestyrelse bliver vi i samme ombæring nødt til at gøre det klart, at:
- man selvfølgelig bliver hjemme og ikke møder op til træning eller andreklubaktiviteter, hvis man oplever bare de mindste symptomer på ny coronavirus.
- hvis man har været i kontakt med nogen, der udviser symptomer ellerallerede er konstateret smittet, bør kontakte egen læge med henblik på at blivehenvist til at blive testet.
- venter man på testsvar, bliver man ligeledes væk fra træning og andreklubaktiviteter, indtil man har et negativt svar.
- er du testet POSITIV, vil klubbens bestyrelse gerne underrettes, såledesat vi kan tage handling og derved prøve at bryde den potentielle smittekæde.

Vi appellerer til, at alle udviser god disciplin i forhold tilanbefalingerne og læser denne pjece omhandlende symptomer, hygiejne, isolation,test osv.:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Symptomer-090720.ashx?la=da&hash=B409FD341FC2AD1A8923EE768ED2536668A99199

Bestyrelsen ønsker alle en god, sjov og sikker sæson.
 

 

Kontakt

Randers Volleyballklub
Svend Dalsgaards Vej 2
(tidligere; Ridehusvej 2)
8900 Randers
CVR: 29 65 52 78
Cookies